STUDIEPLAN

 

 

FORDELING AV MODULENE MELLOM FAGENE

 

 

 

 Kode D

Kode A

Kode E

 

 

 

Data og elektronikk

Automatisering

Energiteknikk

 

Total timetall. 36 uker

 

197 t pr år

140 t pr år

140 t pr år

 

Undervisningstimer (4/3)

 

262,7 t pr år

186,7 t pr år

186,7 t pr år

 

Elektroteknikk 3 t uke

 

-36 t pr år

-36 t pr år

-36 t pr år

 

Sikkerhetskurs

N

-3 t pr år

 

-6 t pr år

 

Måleteknikk 20 timer

M

-9 t pr år

-4 t pr år

-7 t pr år

 

El – lovgivning 20 timer

F1

-8 t pr år

-4 t pr år

-8 t pr år

 

Dokumentasjon 20 timer

T1

-6 t pr år

-7 t pr år

-7 t pr år

 

Dokumentasjon 20 timer

T2

-6 t pr år

-7 t pr år

-7 t pr år

 

Normer 20 timer

F2

-9 t pr år

-2 t pr år

-9 t pr år

 

Elektronikkproduksjon 20 t

P

-5,7 t pr år

-6,7 t pr år

-6,7 t pr år

 

Emneuker a 20 t

D1-8

-160 t pr år

 

 

 

Emneuker a 20 t

A1-5

 

-100 t pr år

 

 

Emneuker a 20 t

E1-4

 

 

-80 t pr år

 

REST

 

0 t

0t

0 t

 

 

 

 

 

 

 

VG3- valg

 

 

 

Orientering

O

 

 

Utplassering

U

 

 

Arbeid med oppgaver

X

 

 

 

ÅRSPLAN FOR HVER ENKELT ELEV

 

 

 

ELEV

 

UKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

Elektriske begreper og organisasjon i elektrofaget.

 

2

Elektrofaget.        N: Sikkerhetskurs (9 timer)

 

3

A1

A1

A1

E1

E1

E1

D1

D1

D1

D2

D2

D2

M

M

M

 

4

E1

D1

D2

M

A1

D2

E1

M

E1

A1

D1

M

D1

A1

D2

 

5

D2

M

E1

A1

M

D1

D2

E1

M

D1

A1

E1

A1

D2

D1

 

6

D1

E1

M

D2

D1

A1

M

D2

A1

E1

M

D1

D2

E1

A1

 

7

M

D2

D1

D1

D2

M

A1

A1

D2

M

E1

A1

E1

D1

E1

 

8

KURS: D3- Elektronikkomponenter

 

9

D4

F1

E2

A2

F1

D5

D4

E2

F1

D5

A2

E2

A2

D4

D5

 

10

E2

D5

D4

F1

A2

D4

E2

F1

E2

A2

D5

F1

D5

A2

D4

 

11

A2

A2

A2

E2

E2

E2

D5

D5

D5

D4

D4

D4

F1

F1

F1

 

12

D5

E2

F1

D4

D5

A2

F1

D4

A2

E2

F1

D5

D4

E2

A2

 

13

F1

D4

D5

D5

D4

F1

A2

A2

D4

F1

E2

A2

E2

D5

E2

 

14

Kurs: A3- Automatikk

 

15

D6

T1

E3

A4

T1

D7

D6

E3

T1

D7

A4

E3

A4

D6

D7

 

16

E3

D7

D6

T1

A4

D6

E3

T1

E3

A4

D7

T1

D7

A4

D6

 

17

D7

E3

T1

D6

D7

A4

T1

D6

A4

E3

T1

D7

D6

E3

A4

 

18

T1

D6

D7

D7

D6

T1

A4

A4

D6

T1

E3

A4

E3

D7

E3

 

19

A4

A4

A4

E3

E3

E3

D7

D7

D7

D6

D6

D6

T1

T1

T1

 

20

Kurs: T2 Dokumentasjon

 

21

A5

A5

A5

E4

E4

E4

F2

F2

F2

D8

D8

D8

U

U

U

 

22

E4

F2

D8

U

A5

D8

E4

U

E4

A5

F2

U

F2

A5

D8

 

23

D8

U

E4

A5

U

F2

D8

E4

U

F2

A5

E4

A5

D8

F2

 

24

F2

E4

U

D8

F2

A5

U

D8

A5

E4

U

F2

D8

E4

A5

 

25

U

D8

F2

F2

D8

U

A5

A5

D8

U

E4

A5

E4

F2

E4

 

 

 

26

D9

P

E5

A6

O

P

D9

E5

O

P

A6

E5

A6

D9

O

 

27

E5

O

D9

O

A6

D9

E5

P

E5

A6

P

O

P

A6

D9

 

28

P

E5

O

D9

P

A6

O

D9

A6

E5

O

P

D9

E5

A6

 

29

O

D9

P

P

D9

O

A6

A6

D9

O

E5

A6

E5

P

E5

 

30

A6

A6

A6

E5

E5

E5

P

O

P

D9

D9

D9

O

O

P

 

31

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

32

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

33

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

34

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

35

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

36

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

37

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

38

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

Fag:

Fellesfag:

 

A=  Automatikk

E=  Energiteknikk

D=  Elektronikk og data.

M=  Måleteknikk

F=  Forskrifter og normer

T=  Tegning og dokkumentasjon

Rød kode: FORDYPNING

 

 

EMNER FORDELT ETTER RAMMEPLANEN

 

 

KODE

INNHOLD

Rammeplan

Metode

 

-

-

Elektroteknikk. 3 t pr uke hele året.  DATELE.no

Se fordeling

 

 

N

 

Sikkerhetskurs.

E4-DF

Kurs

 

M

 

Måleteknikk. (Emner fra alle fagene.)

Se fordeling

Oppgaver

 

F

1

El - lovgivning.

Se fordeling

Oppgaver

 

F

2

Normer.

Se fordeling

Oppgaver

 

T

1

Dokumentasjon.

Se fordeling

Oppgaver

 

T

2

Tegning og referanser.

Se fordeling

Kurs

 

P

 

Praktisk anvendelse av teorien.

Se fordeling

Oppgaver

 

D

1

Nettverk for datamaskiner med telenett.

D3-BDF

Oppgaver

 

D

2

Lodding, printfremstilling, og montasje.

D5- BE

Oppgaver

 

D

3

Beskrivelse av aktuelle komponenter.

Teori

Kurs

 

D

4

Systemer for kringkastning. Antenneanlegg

D4-ABDF

Oppgaver

 

D

5

Elektronikkeksperimenter

D5-BE

Oppgaver

 

D

6

Alarm og adgangskontroll

D1-BDF

Oppgaver

 

D

7

Elektronikkeksperimenter

D5-BEG

Oppgaver

 

D

8

Tele og datakommunikasjon.

D2-BDF

Oppgaver

 

D

9

Hjemmekinoanlegg med stereo.

D5-BEG

Oppgaver

 

A

1

Kontaktorer. Koblingsteknikk

A1- AB

Oppgaver

 

A

2

Turtallsregulering

A1-ABCDEFG

Oppgaver

 

A

3

Automatisering

Teori

Kurs

 

A

4

PLS- programmering med PC

A2-CEF

Oppgaver

 

A

5

Reguleringsteknikk

A3-DEF

Oppgaver

 

E

1

Bryterkoblinger. Åpent anlegg på brett

E1-AE

Oppgaver

 

E

2

Installasjon av anlegg i bås

E1-ABCDEF

Oppgaver

 

E

3

Industriinstallasjon

E1-ABCDEF

Oppgaver

 

E

4

Trekking, sikringer, lys, varme, og regulering

E1-ABCDEF

Oppgaver

 

E

5

ENØK-  Produksjon og jording

E2-ADE

Oppgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Yrkesorientering.

Fordypning

Oppgaver

 

U

 

Utplassering.

Fordypning

-