ARBEIDSAVTALE MELLOM LEDELSEN OG KLUBBEN.

 

De ansatte ved vedlikeholdsavdelinga i bedriften er organisert i EL & IT- FORBUNDET. Bedriftens ledelse er organisert i NHO. Arbeidsforholdet reguleres av Arbeidsmiljøloven, Landsoverenskomsten, Ferieloven O. A. 

 

Mellom partene er det internt i bedriften inngått følgende lokale avtale:

 

TIMELISTE:

Samtlige ansatte skal føre timeliste. Disse skal spesifiseres med arbeidsoppgaver, og leveres hver onsdag senest kl. 1400.

TIMELØNN:

Service, vedlikehold, og mindre oppgaver lønnes etter tariff med avtalt tillegg, for tiden 40%

AKKORD:

Akkord kan benyttes for montasje av nye anlegg når varigheten av arbeidet går ut over 8 timer. Ved akkordarbeidet betales tarifflønn som grunnlag.  

VAKT:

Alle de tilsatte ved vedlikeholdsavdelingen skal delta i vaktordningen. Det er vaktskifte hver fredag kl 1400. Vakten disponerer bedriftens bil. Vedkommende som har vakt er forpliktet til å være tilstede ved bedriften senest 40 minutter etter tilkalling. 

ARBEIDSTID

Vedlikeholdsavdelingen har fleksitid med ramme fra kl. 0600 til kl 1800. Alle ansatte som ikke avspaserer skal være tilstede mellom kl. 0900 og 1400. Normal arbeidstid er 7,5 t pr. dag.  Ved montasje av nye anlegg gis det anledning til å arbeide ut over dette mot senere avspasering.

HVILEPAUSE.

Hvilepausen skal være mellom Kl 11.45 og kl 12.15. De ansatte har tilstedeværelsesplikt i bedriftens pauserom i denne tiden. Nødvendig arbeid som må utføres i denne perioden skal godkjennes av klubben.  Ansatte i ledende stillinger har ikke adgang til dette pauserommet. 

AVSPASERING:

Det gis anledning til å samle opp avspasering for til sammen to uker. Slik avspasering skal avtales med ledelsen. Normalt bør vakta avspaseres den etterfølgende uke.

KNOWHOW

De ansatte plikter å holde bedriftens tekniske anlegg og produksjonsmetoder strengt hemmelig. Det gis ikke anledning til å fjerne tegninger eller egenproduserte anleggsdeler fra bedriftens område. All fotografering må godkjennes av bedriftens leder.

TILGANG:

Samtlige tilsatte plikter å stemple seg ut og inn hver gang disse passerer vakta.  Gjester skal registreres i vaktprotokollen. Protokollen skal signeres av verten.