KORTRAMMER.

 

 

 

 

Bedriften har utviklet et kortsystem for måling og registrering av enkelte tilstander i produksjonen.  I dette systemet ligger det mange finesser som bedriften helst vil skjule for sine konkurrenter.

 

 

 

 

 

 

Alle kortene bygges på en print som har en standard størrelse.  Disse kortene skal passe inn i en spesiell kortramme med nummererte terminaler.

 

 

I vår spesielle bedrift lager vi dette slik at terminal nr 1 og 6 brukes til kortets strømforsyning.  Terminal nr 9 og nr 11 brukes til en NO - funksjon, terminal nr 10 og nr 11 brukes til en NC - funksjon, og terminalene nr 2 og nr 3 brukes til de nødvendige eksterne følerne.

( f.eks. fuktighet, temperatur, lys OA)