MOTORUTGANGENE.

 

I vår bedrift koples motorutgangene i skap som plasseres i nærheten av motoren. I andre bedrifter ser vi ofte at slike utganger blir koplet i sentrale tavlerom. Vi benytter en standard for disse skapene som i hovedsak skal benyttes ved alle motorutganger i bedriften.

 

 

 

 

KONTAKTORENE styrer motorens energidel, og den inneholder koplinger for kontroll av manuell drift når datamaskinen er ute av funksjon. 

 

RELEET mottar impulsene fra bedriftens sentrale datamaskin, eller fra andre eksterne styreorganer.

 

TERMISKE VERN fungerer som motorens sikring mot overbelastning. Dette vernet skal også beskytte ledningene rundt motoren mot overbelastning.

 

REKKEKLEMMENE skal fungere for tilkopling av elektriske kabler mot tavla. Disse har også en viktig funksjon for effektiv feilsøking og for tvangsdrift av motoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNALLAMPENE skal gi signaler om drift og om utløsning av motoren  grunn av at et vern har løst ut.

 

VENDEREN skal kunne kople motoren av. Den skal videre kunne velge mellom drift fra trykknappene i tavlefronten, (Manuell) eller drift fra bedriftens sentrale datamaskin. (Automatisk)

 

TRYKKNAPPENE skal kunne starte og stoppe motorene under manuell drift.

 

RØD knapp betyr stopp.

GRØNN knapp betyr start.

 

 

 

 

 

 

STYRESKAPENE for motorene bygges med betjeningspanelet plassert i skapdøren. Det benyttes standard skap, Telemekanikk CUB 4727. Skapene monteres uten bruk av kanaler. 

Ledningene dimensjoneres etter kravene i NEK 400.

 

STANDARD FOR A/S DMEA :

MOTORUTGANGER:

RK 1,5 mm2 SORT. (minst)

220 V STYRESTRØM: 

RK 0,75 mm2 SORT.

0-50 V STYRESTRØM:

RK 0,75 mm2 RØD.

DATAANLEGG:

RK 0,75 mm2 GRÅ.

 

   

             

 


 

 

 

 

 

KORTSLUTNINGSVERN plasseres på tilførsel -kabelen i det sentrale tavlerommet. 

 

STYRESTRØMSIKRING plasseres i skapet. Slike sikringer benyttes bare der hvor motoren krever et kortslutningsvern som er større enn 16 A. Det benyttes 6 A elementautomat. 

 

OVERBELASTNINGSVERNET kombineres med motorens termiske vern. Dette har til hovedoppgave å beskytte kabelanlegget rundt motoren.   

 

 

 

 

 

 

SERVICETABLÅ monteres innen rekkevidde av alle motorene.

 

 

 

 

NØDSTOPP benyttes for alle motorer. Slike knapper skal plasseres på et sentralt sted hvor man har oversikt over hele maskinen. Alle nødstoppknapper skal tilbakeføres som egen ledning til rekkeklemme lista i skapet. Seriekopling av slike knapper ute i anlegget tillates ikke.

 

 

 

SIKKERHETSBRYTER skal monteres på alle motorer slik som NEK 400 pålegger. Disse skal kunne låses med hengelås. Montører som legger ut slike brytere må legitimere seg ved bruk av navn på låsen. 

 

 

 

ROTASJONSVAKT kan benyttes. Om en motor er utstyrt med en slik, skal denne vakta kunne forbikoples ved bruk av egen bryter.