PLS - KOMMUNIKASJON.

 

 

Det benyttes egen rekkeklemmelist for alle inngangssignaler til den sentrale PLS - maskinen.

 

 

 

 

 

 

REGLER FOR KOPLING.

 

PLS - utgangen styrer kontaktoren, som igjen driver motoren.

 

Motorvernet (F) og kontaktoren (K) skal overvåkes slik at PLS - maskinen får signal om tilstanden til disse to komponentene.  Dersom ledningene mellom PLS - maskinen og styreskapet blir særlig større enn 10 m skal det benyttes innkastreleer ved PLS - maskinen