TEKNISK AVDELING VED A/S DMEA. (Avdeling Smby.)

 

Du er ansatt ved teknisk avdeling i en moderne industribedrift som lager et helt unikt produkt av fisk som bedriften har en svært god omsetning på. Produktet selges over hele Europa, og både det Amerikanske og det Asiatiske markedet er nå i ferd med å åpne seg for produktet. Derfor er bedriften stadig i utvikling med modernisering med utvidelser og nyanlegg. Ledelsen ser det som en fordel at vedlikeholdsavdelinga utfører mest mulig av dette arbeidet slik at knowhowen blir bevart i bedriften.

 

Produktet som selges skal merkes med CE. Denne merkinga betinger at bedriften har et velutviklet HMS-kontrollsystem, og dette systemet griper inn i alle forhold i bedriften. På grunn av dette systemet er ledelsen opptatt av at de har nødvendig grunnkompetanse i form av fagarbeidere på de nødvendige feltene. Bedriftens vedlikeholdsavdeling består derfor av forskjellige fagarbeidere.



3 stk

INDUSTRIMEKANIKERE

 

1 stk

TAVLEMONTØR

 

1 stk

AUTOMASJONSMEKANIKER

 

2 stk

AUTOMATIKKERE

 

2 stk

ELEKTRIKERE

 

1 stk

SERVICEELEKTRONIKER

 

1 stk

ENERGIMONTØR

 

1 stk

TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR

 

1 stk

ELEKTROREPARATØR

 

1 stk

MASKINARBEIDER

 

1 stk

SVEISER

 

 

Alle de tilsatte ved avdelinga skal utvikles til å kunne delta i alle de oppgavene som avdelinga kan stelle med. Det innebærer at alle kan bli satt til å delta i arbeidsoppgaver som ligger utenfor fagområdet.