BEHANDLING AV ARBEIDSSKADER.

 

Sikkerhetsforskriften, § 7, pålegger arbeidsgiveren, eller eieren av det elektriske anlegget å veilede fagarbeiderne i sikkerhetsarbeid. Dersom du ser i veiledningen (intensjonen til denne forskriften) kan du lese at bedriften må holde et kurs i dette for de ansatte minst en gang i året.  Dette kurset skal bl.a. inneholde instruksjoner og øvelser i førstehjelp.

 

Dersom en person blir utsatt for en kraftig strømgjennomgang, risikerer vedkommende å miste bevisstheten.  På hjemmesiden til NORSK LUFTAMBULANSE kan du lese litt om hvordan du skal behandle en skadet person.  Les også linken om brannskader på denne siden.

 

Hvordan skal du behandle en skadet person?

 

Dette skal du øve på når du en gang kommer på sikkerhetskurset i den bedriften hvor du får arbeid.

 

Ellers kan du i en arbeidssituasjon fort komme ut for at en arbeidskamerat kutter seg kraftig på en maskin. Da er det viktig at du beholder fatningen, og at du vet hva du skal gjøre.

 

Behandling av sår