Datele. Blokk 1

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr A1

A

Kontaktorer. Koblingsteknikk

A1- AB

Oppgaver

 

Kontaktorer

Kontaktorer og koblingsteknikk

Reidar Farestad

 

AKTUELL TEORI

 

 

 

 

Trykknapper

Motoranlegg

 

 

 

Kontaktorer

Symboler

 

Koblingsteknikk

Skjemateknikk

 

 

 

 

 

 

Automatisering er et sentralt felt innen elektrofaget. I dette emneheftet blir du kjent med en del av de grunnleggende komponentene som benyttes i slike anlegg, samt tegnemåter og faglige krav som stilles til montasje av komponentene.

 

Risiko og sikkerhet

 

 

 

 

OPPGAVER

A1-1

Startapparat med nullspenningsutløsning.

A1-2

Start og stopp fra flere steder.

A1-3

Styring med føler.

A1-A

Sekundær styring med relé.

A1-B

Motor bak port.

 

 

 

 

 

Skriv ut oppgavene