SIKKERHETSFORSKRIFTEN FOR ELEKTRISKE ANLEGG

 

Sikkerhetsforskriften inneholder retningslinjer for hvordan du skal gå fram når du arbeider på et elektrisk anlegg. Forskriften er inndelt i 6 kapitler. Noen av bestemmelsene i denne forskriften er generelle for alle elektriske anlegg. Andre bestemmelsene er spesielt rettet mot arbeid i høyspenningsanlegg. Her skal vi hovedsakelig se på noen av de bestemmelsene som gjelder for arbeide i lavspenningsanlegg. 

 

 

 

Tips.:

Hva menes med lavspenning og med høyspenning?

 

 

 

 

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§  3

Ansvar. 

§  5

Definisjoner.

2. GENERELLE BESTEMMELSER

§  8

Melding om ulykker og uhell

3. GENERELLE SIKKERHETSKRAV

§  10

Planlegging av arbeid. (Risikovurdering)

4. ARBEIDSMETODER

§  14

Arbeide på frakoplet anlegg

§ 16 til 18

Arbeide på spenningssatt anlegg.

5. VEDLIKEHOLD.

§  19

Utførelse av vedlikehold.

§  20

Betjening av sikringer.

6. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 

 

 

 

Les hele forskriften.

Send svar til læreren