KVALITETSKONTROLL

 

Når du beveger deg rundt i samfunnet er det en lang rekke lover og regler som du må forholde deg til. Alle vet for eksempel at det er forbudt å stjele i en butikk. Det er en av de lovene som du forholder deg til, uten at du nødvendigvis vet hvor loven er skrevet, eller når den er laget.

 

Du har sikkert hørt om veitrafikkloven. Det er en lov som regulerer trafikken på veiene våre. Til denne loven er det laget ganske mange regler som vi kaller trafikkreglene. Alle forstår nok at en slik lov er svært nødvendig. Uten en slik lov ville det blitt fullstendig kaos på veiene våre, og en kort kjøretur ville fort bli livsfarlig.

 

Det arbeidet vi utfører som elektrofagfolk kan være farlig på samme måten som trafikken. Dersom vi gjør noe feil, kan vi uten å vite det ta livet av et menneske, eller vi kan skape en situasjon som en gang i framtiden utvikler seg til en brann. Når vi arbeider med slike, farlige ting, er det svært nødvendig at vi er klar over hva vi holder på med.

 

Derfor blir elektriske arbeider kontrollert av en lov. Denne loven må vi følge dersom vi vil arbeide med elektriske anlegg. Til loven er det utarbeidet et omfattende regelverk, og dette regelverket blir tatt vare på av elektrisitetstilsynet. Disse har samme funksjonen som biltilsynet har i forhold til vegtrafikkloven.

 

Elektrisitetstilsynet skal passe på at elektriske anlegg bygges slik at de er trygge. Anleggene skal være trygge både for dem som bruker dem, og for dem som bygger dem. De kjørereglene som elektrisitetstilsynet har laget, handler om at alt som er noe verd skal beskyttes mot skader fra elektrisitet. Kjørereglene til elektrisitetstilsynet kaller vi for FORSKRIFTER.

 

Der finnes forskrifter for hvordan elektriske anlegg skal bygges, og der finnes forskrifter for hvordan du skal gå fram når du skal arbeide i et elektrisk anlegg. 

 

 

-

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drft av elektriske anlegg

1

Rissikovurdering

2

Utføring av arbeidet

3

Samsvarserklæring