Datele. Blokk 1

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr M

D-A-E

Måleteknikk

 

Oppgaver

 

MÅLETEKNIKK

Reidar Farestad.

 

 

 

 

 

 

Måleobjekt1

 

 

 

Måleobjekt2

 

 

 

Måleobjekt3

 

 

 

Måleobjekt4

 

 

 

Måleobjekt5

 

 

 

 

 

 

 

Det å kunne bruke et måleinstrument, og samtidig kunne vurdere betydningen av et måleresultat kan være svært viktig for en fagarbeider i elektrofaget.

 

I dette emnet vil du bli kjent med de mest sentrale instrumentene som brukes i elektrofagene.

 

 

OPPGAVER

M1

Universalinstrumentet. (Multimeter)

M2

Installasjonstester

M3

Oscilloskop

 

 

 

 

Skriv ut oppgavene