ELEVENES ARBEIDSPLAN GJENNOM BLOKK 1.

 

 

ELEV

UKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Elektriske begreper og organisasjon i elektrofaget.

2

Elektrofaget.        N: Sikkerhetskurs (9 timer)

3

A1

A1

A1

E1

E1

E1

D1

D1

D1

D2

D2

D2

M

M

M

4

E1

D1

D2

M

A1

D2

E1

M

E1

A1

D1

M

D1

A1

D2

5

D2

M

E1

A1

M

D1

D2

E1

M

D1

A1

E1

A1

D2

D1

6

D1

E1

M

D2

D1

A1

M

D2

A1

E1

M

D1

D2

E1

A1

7

M

D2

D1

D1

D2

M

A1

A1

D2

M

E1

A1

E1

D1

E1

 

 

 

EMNER FRA RAMMEPLANEN I BLOKK 1.

 

KODE

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

N

 

Sikkerhetskurs.

E4-DF

Kurs

M

 

Måleteknikk. (Emner fra alle fagene.)

 

Oppgaver

D

1

Nettverk for datamaskiner med telenett.

D3-BDF

Oppgaver

D

2

Lodding, printfremstilling, og montasje.

D5- BE

Oppgaver

A

1

Kontaktorer. Koblingsteknikk

A1- AB

Oppgaver

E

1

Bryterkoblinger. Åpent anlegg på brett

E1-AE

Oppgaver