Datele. Blokk 1

FAG

INNHOLD

RAMMEPLAN

METODE

Emnehefte nr D2

D

Lodding, printfremstilling og montasje

D5- BE

Oppgaver

 

LODDEØVELSER

 

 

Tips om lodding

Dioder

Fargekoden for motstander.

 

 

 

 

 

I dette emneheftet skal du prøve å øve deg i å bruke loddebolt, og du skal se litt av grunnlaget for montasjeteknikken som benyttes i elektronikken. Du bør spesielt legge vekt på å lære deg den fargekoden som du finner i øvelse 2.

 

 

 

 

 

 

 

D2-1

Loddegitter

D2-2

Motstander på Wearboard

D2-3

Lysdioder på printkort

D2-4

Summer på printkort

D2-5

Sammenlodding av ledninger

D2-A

Øvelse nr 6

D2-B

Øvelse nr 7