STARTFORHOLD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det øyeblikket motoren får tilført strøm, står rotoren stille. Det bygger seg opp et magnetfelt, men i førstningen blir strømmen bare begrenset av resistansen i motorviklingene.

 

Etter som motoren begynner å dreie rundt, vil magnetfeltet komme i rotasjon rundt motorens viklinger. Denne bevegelsen forårsaker at det blir indusert en motstrøm i viklingene. Dermed synker startstrømmen hele tiden til motoren til slutt når sitt endelige turtall.

 

I startøyeblikket kan enkelte motorer trekke opp til 7 x normal fullaststrøm.

 

Motorer som trekker tung last kan bruke svært lang tid på å oppnå fult turtall. Dette kan være et stort problem for det sikrings- og ledningsanlegget som skal installeres rundt motoren