POLOMKOBLBAR MOTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKLINGER.

 

Polomkoblbare motorer lages for 2 eller flere hastigheter. I dette eksemplet vises viklingssettet for en motor med to hastigheter. Kopler man spenning til 1 UVW vil motoren gå med halv hastighet. Koples spenninga til 2UVW vil motoren gå med  full hastighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDSTRØM.

 

Normalt utstyres en slik motor med en kontaktor, og med et termisk vern for hver enkelt hastighet.

 

 

 

 

 

 

 

STYRESTRØM.

 

Styrekretsen for slike motorer kan i sin enkleste form bygges på en vender. Dersom motoren har en viss størrelse er det en fordel å benytte kontaktorer.

 

Men bør lage en foranstaltning som hindrer at motoren under en omkopling får beskjed om å kjøre i begge hastighetene. Dette kan man ordne ved å bygge en tradisjonell kortsluttningsforsikring mellom kontaktorene. Selve dette arrangementet kan bli ganske omfattende for motorer med svært mange hastigheter.

 

Motorer med bare to hastigheter kan man sikre ganske enkelt ved bruk av en mekanisk sperre mellom kontaktorene.