ELEVENES ARBEIDSPLAN GJENNOM BLOKK 2.

 

 

ELEV

UKE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

KURS: D3- Elektronikkomponenter

9

D4

F1

E2

A2

E2

D5

D4

F1

F1

D5

A2

E2

A2

D4

D5

10

E2

D5

D4

F1

F1

D4

E2

A2

E2

A2

D5

F1

D5

A2

D4

11

A2

A2

A2

E2

D5

E2

D5

E2

D5

D4

D4

D4

F1

F1

F1

12

D5

E2

F1

D4

D4

A2

F1

D5

A2

E2

F1

D5

D4

E2

A2

13

F1

D4

D5

D5

A2

F1

A2

D4

D4

F1

E2

A2

E2

D5

E2

 

 

EMNER FRA RAMMEPLANEN I BLOKK 2.

 

KODE

INNHOLD

 

Rammeplan

Metode

F

1

El - lovgivningen.

 

Oppgaver

D

3

Beskrivelse av aktuelle komponenter.

Teori

Kurs

D

4

Systemer for kringkastning. Antenneanlegg

D4-ABDF

Oppgaver

D

5

Elektronikkeksperimenter

D5-BE

Oppgaver

A

2

Turtallsregulering

A1-ABCDEFG

Oppgaver

E

2

Installasjon av anlegg i bås

E1-ABCDEF

Oppgaver