ANTENNER

 

 

 

RS16/ANTENNE I  1DB         PH

 

 

Signalstyrke på uttaket:

TV antennesignalet skal ikke være større enn 84 dBmV, og ikke mindre enn 60 dBmV.

 

80 dBmV tilsvarer en spenning på 10 mV

60 dBmV tilsvarer en spenning på 1 mV

 

 

 

 

 

FM – Antenne.

 

Frekvens: 87,5 – 108 MHz

 

 

 

VHF – Antenne.

 

Frekvens: 30 – 300 MHz

Bølgelengde: 10 – 1 meter

 

 

 

UHF – Antenne.

 

300 – 3000 MHz

1000 – 10 mm

 

 

 

Kombinert VHF – UHF Antenne.

 

Frekvens: 30 – 3000 MHz

Bølgelengde: 10m – 10 mm

 

 

 

Parabolantenne.

 

Parabolantennen er beregnet for ultrakorte bølger. De rettes inn mot en satellitt, og de krever en svært nøyaktig innstilling. Dersom disse monteres galt, kan en kraftig vind ødelegge for mottakerforholdene.

 

En slik antenne må monteres slik at den ikke endrer posisjon i noen tilfeller.