ANTENNEANLEGG

Sender og mottakerteknikk

 

Det signalet som skal sendes ut, blir sendt ut fra en senderantenne. Senderantennen danner en strømkrets mot jorden, og selve senderen setter opp en ganske kraftig elektromagnetisk stråling ut i rommet mellom mottakerantennen og senderen.

 

 

 

En slik sender, sender ut et vekselstrømsignal med en bestemt frekvens, eller med en bestemt amplitude.  Slike bølger stråler ut med samme hastighet som lyset, og når vekselspenningen har en slik hastighet kan vi prate om hvor langt en slik bølge når i løpet av en enkelt periode av vekselspenningen.

 

Frekvensområder og bølgelengder

 

 

 

 

Den utstrekningen som en enkel periode av sendersignalet får, kalles bølgelengde. (Se INTERAKTIV ELEKTRO, kapittel 3).

Bølgelengden forteller oss hvor stor avstand det er mellom begynnelsen og slutten av en enkel periode med vekselspenning ut fra senderen. 

 

BØLGELENGDER

 

FREKVENSOMRÅDE

BØLGELENGDE

BETENGNELSE

VLF

LF

10- 30KHz

30- 300KHz

30- 10 Km

10-1 Km

 

Langbølge

MF

300- 3000KHz

1km- 100m

Mellombølge

HF

3- 30 MHz

100- 10m

Kortbølge

VHF

30- 300MHz

10- 1m

 

Ultrakorte

bølger.

UHF

300- 3000MHz

1m- 10cm

SHF

3- 30GHz

10- 1cm

 

 

AM. Amplitudemodulert signal.

 

 

 

 

 

 

 

Et AM-signal benyttes til radiosendinger. Slike signaler sender ut bølger med forskjellig toppverdi. Dette benyttes helst

til sendinger innenfor langbølge, mellombølge, og kortbølge.

 

FM. Frekvensmodulert signal.

 

 

 

 

Når bølgene blir korte, er det en fordel å sende disse ut som et frekvensmodulert signal (FM). Det innebærer at man endrer frekvensen på de signalene som sendes ut. Dermed endrer man bølgelengden fra periode til periode.

 

Ultrakorte bølger

 

Når bølgene blir korte, så må frekvensen være høy. (Se INTERAKTIV ELEKTRO, kapittel 3). Det betyr at reaktansen i en kondensator blir mindre. Dersom reaktansen i et elektrisk system blir lav nok, er det mulig å danne en strømkrets mellom en satellitt ute i verdensrommet, og jordkloden. 

 

 

 

Dermed kan man sende ut et signal med en svært kort bølgelengde, og fange dette opp fra en satellitt ved hjelp av en parabolantenne. Alt dette blir mulig på grunn av at luftrommet danner kondensatorer som kommer inn i de strømkretsene vi trenger for å få dette til.