Beregning av signalstyrke i antennekontakt.

 

 

 

 

 

Når man monterer inn flere fjernsynsapparater i anlegget, så risikerer man at apparatene sender signaler mot hverandre. Dette prøver man å unngå ved å montere antennekontakter som demper signalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrert antennesignal

 

81,0 dBmV

Dempning i koaksialkabelen.

-

0,70 dB

Dempning i antennekontakt A.

-

14,0 dB

Signalstyrke kontakt A.

=

66,3 dBmV

 

 

 

Dette signalet er et akseptabelt signal for et antenneanlegg.

 

 

 

 

 

 

Registrert antennesignal

 

81,0 dBmV

Dempning i koaksialkabelen.

-

0,70 dB

Dempning i antennekontakt A.

-

14,0 dB

Dempning i antennekontakt B.

-

14,0 dB

Signalstyrke kontakt B.

=

52,3 dBmV

 

 

 

Dette signalet ligger under det laveste akseptable signalet.