D4-5. Fjernsyn i ELKO - LINK HOME anlegg.

 

 

 

 

 

I blokk 1 monterte vi et Elko-link anlegg for å patche kontaktene til datamaskinene våre mot en switch. Det er mulig å patche kontaktene slik at de får andre funksjoner.

 

I dette bildet ser vi patchpanelet markert med bokstaven E. Switsjen til dataanlegget har vi plassert på hyllen som er markert med bokstaven C. Vi kan sette inn flere komponenter i et slikt skap. På denne illustrasjonen ser du en ISDN- modul som er markert med bokstaven F, og du ser en antenneforsterker som er markert med bokstaven D.

 

Antenneforsterkeren må ha inn et signal fra en antenne. Dette signalet kommer inn gjennom en koaksialkabel.  Så kan man patche mot patchpanelet, og bestemme at enkelte av kontaktene skal fungere som antennekontakter.

 

AV-modultoren (H) settes i forbindelse med kontaktene ved et uttak. Denne åpner for kommunikasjon mellom fjernkontrollen og anlegget slik at signalene kan overføres til flere rom.

 

 

 

 

 

 

Elko-link systemet er basert på at man skal koble en RJ45- plugg til vegguttaket. For at dette systemet skal fungere mot fjernsyn, får man en overgangsledning som fungerer som vanlig antennekabel mellom en RJ45- plugg, og en koaksialkabel.