D4-4 Antenneforsterkeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom et, eller flere antenneuttak får for lavt signal, kan du sette inn en forsterker. Signalstyrken på hver enkelt kontakt skal være mellom 80 dBmV, og 60 dBmV.

 

Når du vet dette, kan du benytte feltstyrkemålingene til å vurdere hvor det er behov for å montere inn en forsterker i det anlegget som du har laget.