Innkobling av TV- apparat i antennebrettet.

 

 

 

 

 

 

 

Du skal nå koble inn et TV apparat i koblingen din. Da vil du se hvordan bildet blir på det anlegget som du har laget.