KOAKSIALKABLER

 

Koaksialkablene inneholder en kjerne, og en skjerm. Impedansen i en slik kabel er nokså konstant dersom kabelen leder et signal med den frekvensen som den er ment for.

 

 

 

Koaksialkabler som blir benyttet i antenneanlegg skal ha en impedans på 75W

Koaksialkabler som blir benyttet i dataanlegg skal ha en impedans på 50W

 

 

Når et elektrisk anlegg har svært høye frekvenser, må du glemme Ohms lov. Høye frekvenser bryr seg ikke stort om lengder, men de hater å måtte gå gjennom krappe bøyer. I et antenneanlegg må vi derfor tenke over hvor krapp en bøy blir.

 

Den kabelen vi ser på dette bildet har en ytterdiameter på 6 mm. Bøyeradien for en slik kabel skal være minst 10x kabelens diameter.

 

 

 

Den skjermen som du finner i koaksialkablene skal omslutte hele anlegget. Derfor ser du at alle de komponentene som blir brukt i slike anlegg, inneholder metallkapslinger. Disse kapslingene skal forbindes med koaksialkabelens skjerm.

 

 

 

 

For at signalet som sendes inn i en koaksialkabel ikke skal reflekteres må kabelen alltid avsluttes med en motstand som monteres inn mellom senterlederen og skjermen. Denne motstanden skal ha en resistans som er lik med kabelens impedans. I et antenneanlegg benytter vi kabler med impedans på 75 ohm.

 

Ved hjelp av denne motstanden kan vi simulere at kabelen er uendelig lang.