FELTSTYRKEMÅLEREN.

 

 

Feltstyrkemåleren er et instrument som brukes til å finne styrken på antennesignalet.

 

 

 

 

1

Her velger man frekvensområde.

VHF low 48-68 MHz.    WHF high 87-212 MHz.    UHF 213 – 870 MHz.

 

2

Her stiller man inn frekvensen.

 

3

BNC-plugg for tilkobling av signalet fra antennen.

 

4

Her leser man av frekvensen i MHz.

 

5

Her velger man om man vil høre lyden i signalet. Vil man høre lyden går det mye batteri.

 

6

Her velger man hvor mye en skal dempe signalet slik at det kan passe til skalaen i vinduet til instrumentet.

Eksempel.:

Dersom mottatt signal er 65dBμV, og knappen som er merket 40 er trykket inn vil viseren gå i peak. Hvis man da trykker inn knappen merket 60 vil viseren stille seg på 5 på skalaen.  Man leser altså av det som står på den inntrykte knappen, pluss det man har på viseren.

 

7

Vi leser av på den øverste skalaen når vi skal ha dBμV.