”IDIOTEN”

 

Når man arbeider med digitalteknikk, finner man noen koblinger som man kan gjøre på enklere måter. Digitalteknikken handler om å finne slike koblinger i kretsene, og om å benytte disse slik at kretsene kan utføres på enklere måter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere slike