OG - FUNKSJONEN.

 

IEC NORMEN

AM. MIL. STD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOLSK LIKNING

 

SANNHETSTABELL

TEKNISK

MATEMATISK

 

 

 

 

 

 

 

 

T = A B

 

 

 

T = A B