OPPGAVE – EKSEMPEL

 

Skriv ut flere slike oppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

Innholdet i tre siloer kan blandes på 7 forskjellige måter. I denne oppgaven er bare 4 av måtene riktige blandinger.

 

Det skal utvikles en krets som gir lys i en lampe når anlegget tapper en av de riktige blandingene.

1

Vi bruker sannhetstabellen til å bestemme hvilke blandinger som skal gi lys i lampen.

2

Ut fra sannhetstabellen kan vi nå sette opp en grunnlikning for den koblingen som må lages.

 

 

A

B

C

T

Likning

0

0

0

 

 

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

 

 

1

0

0

 

 

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

 

 

 

 

3

Vi studerer nå to og to ledd i denne likningen for å finne komponenter som er felles. Her kan vi sette det som er likt utenfor en parentes. Vi bør samtidig tenke på hvordan vi kan få til noe lurt inne i parentesen.

 

 

4

Ved å behandle likningen på denne måten, har vi klart å isolere to ”idiotkoblinger”.

 

 

5

”Idiotene” kan strykes, og vi står tilbake med en mye enklere kobling.

 

 

 

Den likningen som vi nå har utviklet, kan vi koble opp som en krets. Vi kan velge mellom forskjellige måter å gjøre dette på.

 

 

Kretsen kan kobles opp over bryterkontakter.

Kretsen kan bygges opp ved hjelp av ventiler.