TELLERE

 

 

 

 

”Svart boks” symbol for teller:

 

 

 

 

 

 

Grunnprogrammet for en teller er en ganske komplisert krets. Det er derfor normalt at tellerne framstår som en svart boks i programvaren.

 

 

 

 

CNT =

Den inngangen som styrer det signalet som skal telles.

n =

Antallet som skal telles.

Q =

Utgang som går høy når tellingen er oppfylt.

R =

Telleren stilles tilbake til 0.