TIDSLEDD

 

 

 

 

”Svart boks” symbol:

 

 

 

 

 

 

I programmerbare komponenter er det vanlig at tidsleddene bygges opp av tellere som styres til å telle et visst antall pulser av f. eks 1/10 sekunds varighet. Selve koplinga for et slikt program blir ofte svært komplisert.

 

Som ”svart boks” tegnes slike tidsledd med tidsangivelser.  I PLS- teknikken begrenses disse til tidsforsinkelse ved innkopling.

 

 

 

 

Virkemåte for et elektronisk tidsledd.