SANNHETSTABELLEN

 

 

En bryter kan betjenes slik at den er av eller på. Sannhetstabellen viser deg de mulighetene som du har til å betjene bryteren, og hva slags respons den kan gi.

 

 

 

 

 

 

 

A

T

0

0

1

1

 

Dersom du skal styre en utgang med flere brytere, kan du betjene disse bryterne på flere forskjellige måter. Sannhetstabellen skal vise deg alle de kombinasjonene som bryterne kan danne.

 

To brytere kan betjenes på 4 forskjellige måter.

 

 

 

A

B

T

0

0

 

0

1

 

1

0

 

1

1

 

Tre brytere kan betjenes på 8 forskjellige måter…

 

 

 

A

B

C

T

0

0

0

 

0

0

1

 

0

1

0

 

0

1

1

 

1

0

0

 

1

0

1

 

1

1

0

 

1

1

1

 


 

 

og fire brytere kan betjenes på 16 forskjellige måter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

T

0

0

0

0

 

0

0

0

1

 

0

0

1

0

 

0

0

1

1

 

0

1

0

0

 

0

1

0

1

 

0

1

1

0

 

0

1

1

1

 

1

0

0

0

 

1

0

0

1

 

1

0

1

0

 

1

0

1

1

 

1

1

0

0

 

1

1

0

1

 

1

1

1

0

 

1

1

1

1

 

 

Når du har satt opp en sannhetstabell for de bryterne som du har, må du bestemme deg for hvordan disse bryterne skal virke på utgangen. Deretter kan du bruke denne tabellen til å konstruere den koblingen som du trenger for å lage dette.