GRUNNLAG FOR DIGITALTEKNIKKEN.

 

I digitalteknikken kan ting være av, eller på. Dersom ting er av, så sier vi at de er 0. Dersom ting er på, så sier vi at de er 1. Du kan tenke deg at du skal styre lyset i en lampe med en bryter. Fingeren din skal trykke på bryteren. Dermed er det fingeren din som gir signalet til om lampen skal lyse, eller ikke lyse. Derfor kaller vi fingeren din for signalgiver.

 

 

1

Du kan trykke på en bryter med fingeren din. Dersom du ikke trykker på brytere, så sier vi at signalgiveren er 0.

2

Dersom du trykker på bryteren, så sier vi at signalgiveren er 1. Legg nå merke til at det er fingeren din som styrer signalet.

 

 

 

 

 

 

 

Det er liten vits i å trykke på en bryter, dersom det ikke skjer noe. De fleste brytere styrer et eller annet. Mange brytere gir deg respons i form av lys.

 

3

En lampe kan lyse, eller den kan ikke lyse. Dersom lampen din ikke lyser, sier vi at responsen er 0.

4

Når lampen lyser, er responsen er 1. Vi sier at responsen er 1 når en komponent gjør den jobben som den er ment for.

 

 

 

 

 

 

Digitalteknikken handler om det som skjer mellom fingeren og lampen. Normalt så tenner du lampen, når du trykker på bryteren.

 

5

Det finnes ofte en åpen kontakt på bryteren som styrer lampen...

6

Når du trykker på bryteren, får du lys i lampen.

                               

 

 

 

 

 

 

Men det kan selvsagt finnes andre slags koblinger mellom en bryter og en lampe. Det er mulig å lage bryteren slik at lampen slukker når du trykker på den.

 

 

7

Dersom du setter inn en NC kontakt, så vil lampen lyse når du ikke trykker på bryteren.

8

Med en slik bryter opplever du at responsen blir 0 når du trykker på bryteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL:

Dette er så enkelt, at det nesten blir litt dumt.  Dermed står du i fare for at du ikke bryr deg om å tenke grundig nok gjennom dette enkle prinsippet. Dersom du husker på det du har sett nå, blir det siden mulig for deg å forstå hvorfor digitalteknikken også kalles for logikk.