NTC- TERMISTORER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Resistansen synker når temperaturen øker.

 

 

-

Motstandsverdien på føleren blir oppgitt ved 25 oC. (Rt 25)

 

 

-

 

Man bør tilstrebe at Termistoren i minst mulig grad blir varmet opp av den strømmen som må gå igjennom den.