PTC - TERMISTORER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Resistansen øker når temperaturen øker.

 

 

-

 

Motstandsverdien på føleren blir oppgitt ved 25 o C. (Rt25 )

 

-

 

Man bør tilstrebe at Termistoren i minst mulig grad blir varmet opp av den strømmen som må gå igjennom den.