TRANSISTORFORSTERKER

 

 

 

1

 

 

Motstandene R1 og R2 deler likespenninga fra strømkilden slik at basen på transistoren får et bestemt spenningspotensial. Dette fører til at transistoren får basestrøm slik at denne kan åpne.

 

2

Kondensatorer har den egenskapen at de slipper igjennom vekselstrøm, men at de også isolerer for likestrøm.

 

C1 har til oppgave å sile bort et eventuelt likespenningssignal fra den variable spenninga inn i forsterkeren.

 

C2 har til oppgave å sile bort likespenninga fra forsterkerens strømforsyning, slik at utsignalet blir en ren og varierende vekselspenning.