FELTEFFEKTTRANSISTORER.

(MOS-FET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-KANAL

 

P-KANAL

 

 

Felteffekttransistoren virker på samme måten som en Bipolar transistor. Den er imidlertid ikke avhengig av basestrøm, men denne arbeider når spenningen inn på basen når en viss verdi.

 

Det er utviklinga av denne komponenten som har gjort den avanserte prosessorteknikken mulig.