OPERASJONSFORSTERKERE

 

 

 

 

AM. MIL. STD.

IEC-SYMBOL

DIL-HUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonsforsterkeren er bygget opp av en komplisert kopling med mange felteffekttransistorer. Den har egenskaper som gjør at den kan forsterke en liten spenning opp til en større spenning. Forsterkeren virker når den koples inn i en krets med flere motstander.