TYRISTORER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyristoren fungerer som en diode med lederetning og sperreretning. Den er imidlertid avhengig av en viss strøm inn på GATE før denne kan åpne i lederetningen. Normalt må den strømmen som kommer inn her være 20 mA.

 

 

 

 

Når Gatestrømmen først har åpnet tyristoren, vil denne forbli åpen helt til det kommer en strøm som vil trenge inn i sperreretning. Det er bare en slik strøm som kan bringe tyristoren tilbake til sperrestilling.