FREKVENSOMFORMERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energidelen i en frekvensomformer er bygget opp av en likeretter og en vekselretter. Vekselretteren blir styrt av en integrert krets som åpner og stenger tyristorene i en spesiell rekkefølge. På denne måten kan man lage trefase som igjen kan sette opp et dreiefelt i en motor.

 

 

I mindre frekvensomformere bruker man transistorer som alternativ til tyristorene.