D5-2  EN - PULS LIKERETTER

 

 

 

Tips:

 

Dioder

 

Kobling av oscilloskop.

 

Praktisk kobling

 

 

Ved hjelp av en diode kan du fjerne den ene halvbølgen fra vekselspenningen.  Du vil da få likespenning over motstanden. I denne øvelsen skal du sette inn en diode for å likerette vekselspenningen ut av transformatoren.

 

 

 

1

Monter en diode inn i koblingen din som vist på tegningen.

2

Mål spenningen ut fra transformatoren, og spenningen over motstanden. Noter resultatet.

3

Du skal nå koble et Oscilloskop til likeretteren for å se hvordan denne fungerer.