DIODER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En DIODE er en komponent som leder strøm i lederetningen, og som hindrer strømmer i å trenge gjennom i sperreretningen.

 

Når en diode leder strøm, oppstår det et fast spenningsfall over den. Dette er avhengig av hva for slags materiale dioden er laget av.

 

Germaniumdioder: 0,2 V

Silisiumdioder:       0,7 V

 

 

 

 

 

 

Diodene har forskjellige kapslinger. På den dioden som du skal benytte i disse øvelsene, er sperreretningen markert med en ring.