E5-3 En fase brolikeretter

 

Tips:

 

Rippelspenning

 

Brolikerettere

 

Dioder

 

Måling med Oscilloskop

 

Montasje på eksperrimentkortet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom vi benytter 4 dioder når vi lager likeretteren, så oppnår vi at likeretteren produserer en jevnere likespenning.

 

 

 

1

Bruk en eksperimentprintplate til å montere denne kretsen på.

 

2

Mål spenningen inn på likeretteren, og mål spenningen over motstanden. Noter måleresultatene.

 

3

Koble inn et Oscilloskop i kretsen for å sammenlikne spenningen over en av diodene, med spenningen over motstanden.