E5-4 Glatting av små likestrømmer.

 

En fjernsynssender sender ut signaler som kan produsere et bilde på en skjerm, og en radiosender sender ut signaler som vi kan fange inn, og dekomponere til lyd. Et normalt, elektrisk anlegg har de samme egenskapene som dem vi kjenner fra radio og fjernsynssendere. Felles for dem alle, er det at de sender ut elektromagnetiske bølger.

 

Elektriske anlegg skal helst stråle ut bølger med ren likespenning, eller de skal stråle ut bølger med frekvenser på 50 Hz. Når vi monterer inn elektroniske komponenter i disse anleggene, så opplever vi at de begynner å produsere støy for radio og fjernsyn. Denne støyen må vi prøve å sile bort.

 

Tips.

 

Kondensatorer.

 

 

Valg av kondensator.

 

 

 

Elektrolyttkondensatorer

 

Overharmoniske strømmer

 

 

 

Når du har spenning på koblingen din, og du samtidig har et Oscilloskop koblet inn i kretsen, så kan du prøve å parallellkoble motstanden med en kondensator. Du bør bruke en elektrolyttkondensator i denne øvelsen. Så må du være klar over at denne kondensatoren kan eksplodere om du behandler den feil.

 

Det stoffet som kommer ut av en slik kondensator når den eksploderer, kan skade synet ditt slik at du risikere å bli blind.