ARBEIDSTILSYNET

 

 

Skader og ulykker med elektrisk strøm ligger under elektrisitetstilsynet. Det er dette tilsynsorganet som lager og administrererer det regelverket som skal sørge for at arbeidet med elektriske ledninger elektrisk sett blir utført på en trygg måte.

 

Men når du arbeider i et elektrisk anlegg, beveger du deg ofte i et miljø som handler om mer enn strøm. Der kan være et stillas, eller en byggekran i omgivelsene dine. Noen steder er det farlig å bevege seg uten hjelm. Noen steder bør du benytte hørselsvern. Så er det andre steder at atmosfæren er så giftig at du må ha gassmaske for å bevege deg.

 

Arbeidstilsynet skal se til at du kan bevege deg trygt på arbeidsplassen din. De styres av ARBEIDSMILJØLOVEN, slik som elektrisitetstilsynet styres av TILSYNSLOVEN. 

 

Denne linken fører deg inn på arbeidstilsynets hjemmeside. Når du er på denne siden kan du prøve å klikke deg inn på ”Hva gjør du viss...”:

 

Arbeidstilsynet

 

 

Som elektrofagarbeider vil du ofte få behov for å utføre et arbeide i høyden. Et slikt arbeid er ofte av kort varighet, og det er mange ganger fristende å velge en rask løsning på hvordan du skal få dette til. På Arbeidstilsynets hjemmeside kan du finne de forskriftene som gjelder for et slikt arbeid.  Selve forskriften kan være komplisert, men til høyre på hjemmesiden finner du en link med ”kommentarer til forskrifter om stillaser, stiger, og arbeid på tak.”

 

Følg denne linken, og se på disse kommentarene.

 

Regler for arbeid i høgden

 

 

De to adressene som du har kommet fram til i dette tilfellet, skal du ta vare på i samlingen din.