NEK 400

 

 

På skolebiblioteket har vi samlet en liten del av de normene som du kan kjøpe hos PRONORM.  Her kan du bl.a. låne den normen som heter NEK 400. 2006. Når du arbeider med denne oppgaven må du låne denne normen, slik at du har noe å slå opp i.

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIKK:

Denne normen kom til Norge som et høringsutkast når Norge gikk inn i EØS-samarbeidet. Den gangen var det meningen at de Norske særforskriftene skulle endres, slik at den internasjonale normen kunne begynne å virke fra 1988. Det viste seg at bransjen ikke fulgte med i denne utviklingen. Derfor ble innføringen av normen utsatt til 1991.

 

Den utgaven som da kom ut, fikk navnet FEB 91.

 

FEB 91 ble revidert med en ny utgave i 1998. Med denne utgaven ble det presisert at dette ikke var en forskrift, men en NORM. Nå fikk denne normen sitt egentlige navn; NEK 400.

 

I 2006 ble denne normen revidert på nytt. I en slik revisjon skjer det ofte store forandringer. Derfor er det viktig at man kaster den gamle boken når det kommer en ny.

 

 

 

 

Lån NEK400. 2006 på skolebiblioteket.

Svar på spørsmålene til læreren