PLANLEGGING, OG GJENNOMFØRING AV ARBEIDET.

 

Bedriften din ber deg om utføre en liten installasjon hos en kunde som befinner seg 20 Km borte fra kontoradressen din. Jobben tar 3 timer, og du må kjøre i til sammen 1 time for å komme fram og tilbake. Firmaet ditt har opplyst kunden om at han vil få en faktura på 4 timer, samt kjøregodtgjørelse for 40 Km. Denne opplysningen binder firmaet ditt. Det er ikke lovelig for dem å endre på dette beløpet i regningen dersom jobben er som forutsatt.

 

Derfor er det viktig at du planlegger jobben godt før du reiser. Du må tenke over hva du skal gjøre, og hva du må ha med deg for å få dette til. Dersom du glemmer en komponent, så må du tilbake til utgangspunktet for å hente denne.

 

Før du reiser ut på jobben, må du selvsagt tenke over hva du skal gjøre.

 

1

Du må se på tegningen, og tenke over hva slags materiell og verktøy du må ha med deg slik at du får med deg alt. Du setter selvfølgelig opp en materialliste, og du kjøper med deg det du trenger før du drar.

 

 

Før du reiser ut på jobben, må du foreta en Rissikovurdering av arbeidet.

 

 

2

 

Du må tenke over hva som kan være farlig for deg under arbeidet med å utføre denne jobben, slik at du får med deg det verneutstyret som du trenger. Disse tankene tenker du ut i fra det du vet om sikkerhetsforskriftene. Men det er ikke nok å tenke. Du må få notert tankene dine på en lapp, slik at andre mennesker kan se hva du har tenkt. 

Elektriker i arbeid

 

 

3

Du må tenke over hvilke forskrifter og regler som finnes for dette anlegget slik at du gjør jobben din riktig. Kunden din skal kunne bruke det du har solgt ham uten å ta skade av det. De tankene som du gjør deg om dette, må du også notere ned på en lapp. Denne lappen skal kunden ha når du er ferdig med jobben.

 

Dersom det skulle skje noe farlig en gang i framtiden, har kunden krav på å vite om du har tenkt riktig.

 

Når du utfører selve arbeidet må du prøve å holde deg til de reglene som gjelder.

 

4

Du følger selvsagt opp den planleggingen som du har gjort i pgt. 2 og 3. Men noen ganger kan det oppstå uforutsette ting. Det kan jo hende at du ikke kan følge alle de forholdene som du tok med i risikovurderingen din. Og det kan jo hende at noe var farligere enn du trodde.

 

Dersom du skulle være uheldig, og komme ut for et alvorlig uhell, så vil noen se den risikovurderingen som du foretok før du utsatte deg for denne faren. Dersom du ikke kan dokumentere at du har tenkt over dette, risikerer du å få problemer med forsikringspengene dine.  

 

 

 

 

Når du er ferdig med jobben, må du ordne opp i enkelte ting.

 

5

Først tester du at alt virker slik som det skal. Du foretar de nødvendige målingene med installasjonstesteren, og du noterer de verdiene som du måler, og det tidspunktet som denne målingen ble utført. Deretter kontrollerer du at alt er riktig utført, og at de elektriske koblingene har en tilfredsstillende kvalitet.

 

 

6

Du må lage en SAMSVARSERKLÆRING som beskriver den installasjonen som kunden har fått.  Denne erklæringen skal inneholde en enkel beskrivelse av den installasjonen som du har utført, og den bør inneholde resultatene av de målingene som du har foretatt. Denne erklæringen skal kunden oppbevare. Kunden din har 5 års garanti på det arbeidet som du har utført, og den erklæringen som du gir ham er underlaget for hva denne garantien skal omfatte. Ellers skal denne erklæringen legges fram dersom det oppstår en feil i anlegget.

 

 

7

Du må sørge for at det finnes DOKUMENTASJON på det anlegget som du har bygget i form av nødvendige tegninger og skjemaer slik at en annen elektriker kan finne fram i anlegget.

 

 

8

Du må skrive opp de timene som du har brukt på jobben, og du må skrive ned alt det materiellet som du har installert hos kunden. Dette er viktig for at firmaet ditt skal kunne skrive en regning til kunden, og det betyr noe for den lønnen som du selv skal ha.

 

 

9

Du rydder selvsagt opp etter deg, men ikke overdriv dette. Du er et dyrt menneske å ha i huset, og kunden vil kanskje reagere på at du begynner å støvsuge. Snakk med kunden om dette, og si takk for deg når du går.

 

 

10

Dersom jobben har vart lenge nok (over 24 arbeidstimer) kan du ha ganske mye penger å tjene på å levere inn et akkordskjema til bedriften din. Du bruker kanskje en time av din egen tid på å regne ut lønnen din på et slikt skjema. Men det kan være en vel anvendt time.

 

En jobb er ikke ferdig før pengene står på kontoen.