§

 

 

 

Du kommer nå inn på hjemmesiden til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Elektrisitetstilsynet ligger nå under dette direktoratet.

 

Når du følger denne linken, kommer du rett inn til Tilsynsloven på direktoratets hjemmeside. Denne loven bør du skrive ut, slik at du har noe å se på når du besvarer oppgavene.

 

 

 

 

Finn tilsynsloven på nettet