SPENNINGSARTER

 

 

 

Spenninger over 250 volt, ansees for å være livsfarlige ved berøring.

 

Dersom spenningen er over 1000 volt, blir anlegget så farlig at du må ha en spesiell sikkerhetsopplæring for å kunne arbeide med det. Du kan arbeide opp til 1000 volt med et elektrikerfagbrev. Skal du over dette nivået, må du ha fagbrev som energimontør.

 

Spenninger under 250 volt er stort sett ufarlige å berøre dersom det ikke finnes lumske jordfeil i anlegget. Spenninger under 50 volt, har ingen berøringsfare, unntatt for personer som befinner seg i ekstreme omgivelser. (f. eks. i et badekar.)

 

 

 

 

Et solcellepanel i en hytte lader opp et batteri som har energi nok til at dette kan forårsake en brann. Spenningen på et slikt anlegg er bare 12 volt. Dersom en hytte med et slikt anlegg skal forsikres, må forskriftene følges, slik at anlegget blir profesjonelt bygget.

 

Når vi prater om svakstrøm, handler ikke dette om svak spenning. Et svakstrømsanlegg er et elektrisk anlegg som har så lav energi bak seg, og så liten økonomisk betydning, at det ikke kan forårsake kostnader for samfunnet.  Det kan være en ringeklokke, som styres av et batteri. Men dersom du tar med deg lommelykten din inn i et eksplosjonsfarlig område, så bør denne være sikker nok til at du overlever. Slik kan en lommelykt med et 1,5 volt batteri bli et sterkstrømsanlegg som krever kompetanse i el –sikkerhet.