Dette skjemaet kan du fylle ut, og sende til læreren din. Trykk på verktøyikonet (Word) i menyen. Så må du huske å klikke i den ruten hvor du vil skrive noe inn. Deretter kan du lagre skjemaet, og sende dette inn til læreren din gjennom skolens program.

 

SAMSVARSERKLÆRING

Anlegg:

Kunde nr.: Ikke skriv her

Adresse:

Leveringsdato:

Tilkoblet faser.:

Antall punkter.:

Strømnett: Ikke skriv her

Beskrivelse av installasjonen:  Ikke skriv her

 

TEKNISKE DATA

 

Leverandørens verdier

Målte verdier

Spenning

230 V

 

Kortsluttning maks.

12KA

Beregnes ved interpellasjon

Kortsluttning min.

500 A

Beregnes ved interpellasjon

Korsluttning ytterste punkt.

Ikke skriv her

 

Utkobling ved jordfeil:

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Jordelektrodens motstand:

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Isolasjonsmotstand:

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Overbelastningsvern:

Ikke skriv her

 

Timefaktor O - vern

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Kortsluttningsvern:

Ikke skriv her

Ikke skriv her

 

TILTAK I FORHOLD TIL SIKKERHETSKRAVENE I FEL.

Spesielle ønsker fra kunden:  Ikke skriv her

FEL

EMNE

TILTAK UT FRA NEK.

§ 20

- elektrisk støt ved normalt bruk.

Ikke skriv her

§ 21

- elektrisk støt ved feil.

Ikke skriv her

§ 22

- skadelige termiske virkninger

Ikke skriv her

§ 23

- overstrøm

Ikke skriv her

§ 24

- feilstrømmer

Ikke skriv her

§ 25

- overspenning

Ikke skriv her

§ 26

- underspenning

Ikke skriv her

§ 27

- spenningsfall i anlegget

Ikke skriv her

§ 28

- ytre påvirkninger

Ikke skriv her

§ 29

Nødutkobling

Ikke skriv her

§ 30

Utstyr for frakobling

Ikke skriv her

§ 31

Avbrudd i strømtilførselen

Ikke skriv her

 

KONTROLLPUNKTER VED OVERTAGELSE

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Ikke skriv her

 

Anlegget garanteres i forhold til disse forutsetningene i 5 år fra dato. Anleggets eier er ansvarlig for at denne erklæringen kan legges fram ved kontroll av anlegget.

 

Anleggets eier:

 

Montør:

 

Ansvarlig Installatør: