Denne plansjen viser de prinsippene som du bør følge når du planlegger et kabelarbeid. Dersom installasjonen skal bli pen, bør anlegget bygges slik at klammerne danner et symmetrisk mønster. Det handler om å måle ut, og beregne hvor de enkelte klammerne skal festes i veggen. 

 

Denne siden kan du skrive ut.