E2-1. PLANLEGGING.

( Det kan være en fordel for dere å bruke datamaskinene på biblioteket for å løse denne oppgaven.)

 

Du skal utføre en liten installasjon i et rom hjemme hos familien Maserud. Den gangen huset ble bygget, trakk elektrikeren en kurs fram til dette rommet. Denne kursen ble avsluttet i en koblingsboks under taket.  Kursen er sikret med en 10 A B-automatsikring, og den er utstyrt med en jordfeilbryter med 30 mA utløsestrøm. Gjennom dette emneheftet blir det nå din oppgave å fullføre installasjonen i dette rommet 

 

 

 

Du får denne jobben av sjefen din en morgen når du møter på kontoret.  Sjefen gir deg en tegning, og han ber deg om å planlegge jobben slik at du får med deg alt det du trenger.

 

Skjemaene i disse oppgavene bør du skrive ut, slik at du kan bruke dem til kladdeark.  Når du er ferdig med jobben skal alle skjemaene lagres elektronisk, og sendes til læreren din.

 

 

TIPS.: Bruk ELKO - BOKEN.

 

 

 

 

1

Du må foreta en rissikovurdering

2

Du må skrive en rekvisisjon.

3

Du må få med verktøy og verneutstyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før du får lov til å forlate kontoret skal du ha pakket alt det materiellet som du trenger i en eske. Du skal nå kjøre 4 mil for å komme ut til arbeidsplassen. Sjefen din vil derfor svært gjerne se at du faktisk har fått dette til, før du kjører så langt. 

 

(Læreren skal kontrollere esken din før du får lov til å begynne på jobben.)